Autorizovaný distribútor
Master Fluid Solutions WDG GmbH.
drlab.sk - Distribútor kovoobrábacích kvapalín TRIM®, produktov Master STAGES™ a WEDOLiT ™ pre Slovenskú republiku.
Autorizovaný distribútor
Master Fluid Solutions WDG GmbH.
drlab.sk - Distribútor kovoobrábacích kvapalín TRIM®, produktov Master STAGES™ a WEDOLiT ™ pre Slovenskú republiku.

Master STAGES™ Whamex™

Systémový čistič obrábacích strojov

Tento produkt má schválenie Rolls Royce CSS203

Master STAGES™ Whamex™ je bezpečná, rýchlo pôsobiaca koncentrovaná receptúra, ktorá ušetrí prestoje pri čistení stroja a zároveň odstráni mastné zvyšky, spodiny a nerozpustné mydlové usadeniny, ktoré skracujú životnosť chladiacej kvapaliny. Whamex je určený na čistenie objímok obrábacích strojov a väčších systémov, prívod chladiacej kvapaliny a tiež recykláciu chladiacej kvapaliny. Whamex je kompatibilný so všetkým spracovaním odpadu (vrátane ultrafiltrácie) a nedegraduje TRIM®  obrábacie kvapaliny pri správnom použití.

Veľmi špecializovaná receptúra, mnohoročné praktické skúsenosti pri čistení strojov
Rýchlo sa rozpadá a odpudzuje nerozpustné usadeniny skryté v líniách a ťažko dosiahnuteľných oblastiach. Zbavenie sa týchto zvyškov je jedným z najlepších spôsobov, ako predĺžiť životnosť kvapaliny vo vašom systéme
Veľmi odolný voči tvrdej vode, umožňuje použitie v použitej chladiacej kvapaline
Šetrný voči životnému prostrediu, Whamex neobsahuje dusitany, fosfáty, bárium, fenoly alebo butylcelusolve. Táto formula má veľmi nízky obsah VOC
Pri správnom použití podľa pokynov nižšie je tento produkt kompatibilný s polosyntetickými značkami TRIM a chladiacimi kvapalinami rozpustného oleja a tiež s konkurenčnými chladivami. Odstraňuje ťažké zeminy zo strojov bez ovplyvnenia farieb, náterov, tesnení, hadíc alebo soklov a nezanecháva klzký povrch
Whamex spôsobí penenie v strojoch a systémoch používajúcich syntetické produkty. V takýchto prípadoch sa odporúča použitie nepenivého variantu Whamex XT™.
Krátkodobé inhibítory korózie zabraňujú bleskovej korózii povrchov

drlab.sk - Distribútor kovoobrábacích kvapalín TRIM®, produktov Master STAGES™ a WEDOLiT ™ pre Slovenskú republiku.

Zadajte hľadaný výraz

drlab.sk - Distribútor kovoobrábacích kvapalín TRIM®, produktov Master STAGES™ a WEDOLiT ™ pre Slovenskú republiku.

Certifikáty

WEDOLiT

Obchodník s VMO